Μεγάλοι Χορηγοί Ε.Φ.Ι.Ε.

Χορηγοί Ε.Φ.Ι.Ε.

Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος

 

H Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το 1969, με επιστημονικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ήταν από τις πρώτες ενώσεις Φυσικών Ιατρικής που ιδρύθηκαν παγκοσμίως. Σήμερα αριθμεί πάνω από 400 μέλη, τα οποία εργάζονται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική επιστημονική ένωση. Κύριος σκοπός της ένωσης είναι να προάγει την εφαρμογή της ιατρικής φυσικής και της ακτινοπροστασίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα εργαστήρια, τα πυρηνικά κέντρα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και οπουδήποτε αλλού γίνεται χρήση ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με κύρια εφαρμογή στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Στόχος της είναι επίσης η εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, η προστασία και προαγωγή των μελών της και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Oμοσπονδίας (European Federation of Organisations for Medical Physics-EFOMP) και του αντίστοιχου Διεθνούς Οργανισμού (International Organization for Medical Physics-IOMP). Συνεργάζεται με άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες για την άμεση ανταλλαγή της σύγχρονης επιστημονικής πληροφορίας, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά.                                                                

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Ενημερωθείτε για εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα στην φυσική ιατρική.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία.

PHYSICA MEDICA

Δωρεάν πρόσβαση στα άρθα για τα μέλη της Ε.Φ.Ι.Ε..

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την κινητή τηλεφωνία από την Ε.Φ.Ι.Ε..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσφατες ενημερώσεις της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ενημερωθείτε για ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια.

Πανελλήνιο Συνέδριο

  Ενημερωθείτε για το Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εκδόση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις