Αποφάσεις ΔΣ και ΓΣ
Με αφορμή πρόσφατη επιστολή της ΕΕΑΕ που αφορά στην ελλειπή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των κανονισμών σε ακτινολογικά εργαστήρια, το ΔΣ της ΕΦΙΕ σας ενημερώνει ότι αποφάσισε από εδώ και στο εξής να καλεί στα όργανα της για ενημέρωση, οποιοδήποτε μέλος της για το οποίο θα υπάρξουν παρατηρήσεις από την ΕΕΑΕ κατά…