Ιστορία Ε.Φ.Ι.Ε

H Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος ιδρύθηκε στις 15/3/1969 με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ" Μετονομάστηκε σε ΕΦΙΕ την 17/09/1981.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της 20/05/1997, η ένωση έχει επιστημονικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι:
Η προαγωγή της εφαρμογής της ιατρικής φυσικής και της ακτινοπροστασίας στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικά ιδρύματα, ιατρικά εργαστήρια, πυρηνικά κέντρα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και οπουδήποτε γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η βελτίωση της θέσης των μελών του, η προστασία και προαγωγή των μελών του, η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα διεθνώς. Η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους και οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν συγγενείς σκοπούς. Η ένωση αριθμεί 235 μέλη.

Αναγνώσεις 4983 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 14:50