Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2015 00:00

Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης του έργου ΠΡΙΣΜΑ, 15 Οκτωβρίου 2015

Αγαπητόι συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ "ΚΡΗΠΙΣ" του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανέλαβε το έργο "Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες" - ΠΡΙΣΜΑ.

Το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματά του, όπως τη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός από όλες τις πηγές (ιατρικές εφαρμογές, φυσικό περιβάλλον κλπ), την έκθεση σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις ομάδες επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο έργο διαδικασίες διάχυσης, η ΕΕΑΕ έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση πέντε εκδηλώσεων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα και στην Καβάλα.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην πρώτη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Συνημμένο θα δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και μια σύντομη περιγραφή του έργου ΠΡΙΣΜΑ.

Παρακαλούμε όπως συμβάλλετε στην ενημέρωση των μελών σας, προωθώντας τις σχετικές πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ή τη διεύθυνση http://eeae.gr/index.php?menu=2&fvar=html/files/prisma_athens_2015 .

Εκ μέρους της ΕΕΑΕ,

Β. Ταφίλη

Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

Αναγνώσεις 1956 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2015 22:37