Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 15:23

Παρατηρήσεις ΕΦΙΕ στην ΚΥΑ / Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 101

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Σας κοινοποιούμε επίσης το κείμενο των παρατηρήσεων που κατέθεσε το ΔΣ της ΕΦΙΕ στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ σχετικά με τις «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων». Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε σήμερα.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1584 φορές