Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 09:34

Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Επιτροπή για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής, οι εξετάσεις εξ αναβολής του Δεκεμβρίου 2020 προγραμματίζονται για τις 25 (ιοντίζουσες) και 26 (μη ιοντίσουσες) Ιανουαρίου 2021, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, στην Αθήνα και σε χώρο που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μόλις υπάρξει νεότερη πληροφόρηση.

Το ΔΣ της ΕΦΙE

Αναγνώσεις 440 φορές