Ανακοινώσεις
Μετά από σχετικό αίτημα, ο Καθηγητής κ. Γ. Παναγιωτάκης θα κάνει φροντιστηριακό μάθημα στην Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, ενόψει των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στον Α' όροφο του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών της Ιατρικής την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
Αγαπητοί συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής (εξετάσεις - Δευτέρα 24-6-2019 και ώρα 10.00)β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών (εξετάσεις - Τρίτη 25-6- 2019 και ώρα 10.00) Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, απαντήσεις σε ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.Οι παλιοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014(ΦΟΡ) 94/25.01.2001, ΦΕΚ 216/Β/06.03.2001) καταργούνται πλήρως. Οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας, όπως περιγράφονται…
The National and Kapodistrian University of Athens invites the interest parties to apply for the Master Program entitled “Nanomedicine” for the academic year 2019- 2020. The program focuses on the provision of high level qualification and specialized training in the field of “Nanomedicine”. The Master Program leads to Master's degree…
Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 10:12
EFOMP - WG on EFOMP PS14 - Safety of MRI - final composition
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP “Revision of EFOMP PS14 – Safety of MRI”, η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Ιούνιος 2020 και θα έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση του EFOMP Policy Statement No14: The role of the Medical…
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP ' Working Group on Artificial Intelligence ' η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Απρίλιος 2021. Μέλοι της ομάδας εργασίας είναι οι συνάδελφοί μας κ. Γ. Καγκάδης και κ. Κ. Κουτσογιάννης Με εκτίμηση Το…
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP 'Angiographic and Fluoroscopic QC Protocol' η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Ιούνιος 2021. Μέλος της ομάδας εργασίας είναι η συνάδελφός μας κα Δέσποινα Παπαδοπούλου. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Οι κάτωθι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΔΣ της ΕΦΙΕ για τη σύσταση ομάδας εργασίας (ΟΕ) για  σύνταξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας.  Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρθηκε και στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ, ότι έναπρώτο αρχικό κείμενο έχει συνταχθεί από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές Ιατρικής Φυσικής (Ε. Ευσταθόπουλο. Κ. Κάππα,…
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 για προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Οι κάτωθι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΔΣ της ΕΦΙΕ για τη σύσταση ομάδων εργασίας (ΟΕ) αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΑΕ για  σύνταξη σχεδίων πρωτοκόλλων ελέγχων ποιότητας καθώς και κριτηρίων αποδοχής του εξοπλισμού στο πεδίο των ιατρικών εκθέσεων (Ακτινοθεραπεία, Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική). Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των…