Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 13:05
Trinity College Dublin - Free Course
A free online course from Trinity College Dublin called "An Introduction to Radiation Oncology” Trinity College Dublin Announces New Run of Free Online Course on Radiation Oncology for Cancer Patients, their families and other health professionals. You can also find out more about the course here: http://bit.ly/2Er8QTp This course was…
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας προωθούμε την προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) του Πανεπιστημίου Πατρών. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2010 θα…
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), το οποίο συνδιοργανώνουν η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιατρικής του…
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 21:58
ΦΕΚ με αποφάσεις ΕΕΑΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με τις αποφάσεις της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Μετά από σχετικό αίτημα, ο Καθηγητής κ. Γ. Παναγιωτάκης θα κάνει φροντιστηριακό μάθημα στην Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, ενόψει των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στον Α' όροφο του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών της Ιατρικής την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
Αγαπητοί συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής (εξετάσεις - Δευτέρα 24-6-2019 και ώρα 10.00)β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών (εξετάσεις - Τρίτη 25-6- 2019 και ώρα 10.00) Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, απαντήσεις σε ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.Οι παλιοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014(ΦΟΡ) 94/25.01.2001, ΦΕΚ 216/Β/06.03.2001) καταργούνται πλήρως. Οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας, όπως περιγράφονται…
The National and Kapodistrian University of Athens invites the interest parties to apply for the Master Program entitled “Nanomedicine” for the academic year 2019- 2020. The program focuses on the provision of high level qualification and specialized training in the field of “Nanomedicine”. The Master Program leads to Master's degree…
Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 10:12
EFOMP - WG on EFOMP PS14 - Safety of MRI - final composition
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP “Revision of EFOMP PS14 – Safety of MRI”, η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Ιούνιος 2020 και θα έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση του EFOMP Policy Statement No14: The role of the Medical…
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP ' Working Group on Artificial Intelligence ' η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Απρίλιος 2021. Μέλοι της ομάδας εργασίας είναι οι συνάδελφοί μας κ. Γ. Καγκάδης και κ. Κ. Κουτσογιάννης Με εκτίμηση Το…