Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 00:00

Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε "Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας."

Στην απόφαση, περιλαμβάνονται δώδεκα θέσει επικουρικών ακτινοφυσικών.

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Χατζηδημητρίου για την ενημέρωση.

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1788 φορές