Θέσεις Εργασίας
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 00:00
ΑΣΕΠ Προκήρυξη 7Κ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την 7Κ/2016 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Στην προκήρυξη αυτή υπάρχουν και 18 θέσεις μόνιμων Ακτινοφυσικών. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Στις προσλήψεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και θέσεις ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ . Σύμφωνα με το…
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 00:00
PhD position in image processing Uppsala Uiversity
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας κοινοποιούμε πληροφορίες για την ακόλουθη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο «Computerised Image Processing» ( Uppsala University). (The proposed PhD project will be focused on development of the theoretical foundation for a novel class of methods applicable to multiscale and multimodal image analysis and on validation…
Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 00:00
Προκήρυξη Μετάταξης στο 401 ΓΣΝΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προωθούμε τη συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με την κάλυψη 2 κενών θέσεων μέσω μετάταξης στο 401 ΓΣΝ. Προθεσμία αιτήσεων 21-11-2016. Ευχαριστούμε τον κ. Χατζηδημητρίου για την ενημέρωση. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 00:00
Doctoral programme call in Medical Physics and Biomedical engineering
Please find attached info about a call for doctoral students in the field of Medical Physics and Biomedical Engineering. ----------------------------------------------------------------15 PhD candidate positions in Biomedical Engineering and Medical Physics - Marie Skłodowska-Curie – COFUND: Kuopio Finland (coordination), Lund SE, Chieti-Pescara IT, Zaragoza ES, Oulu FI, Helsinki FI, Tampere FI, Turku…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε "Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας." Στην απόφαση, περιλαμβάνονται δώδεκα θέσει επικουρικών ακτινοφυσικών. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Χατζηδημητρίου για την ενημέρωση.…
Αγαπητοί συνάδελφοι,στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ερευνητικού Συνεργάτη στην Μονάδα Ακτινοφυσικής του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 00:00
Fellowships to 15 researchers
Fellowships to 15 talented, energetic, highly motivated early career researchers that will be employed by the different beneficiary partners across Europe. Possibilities for enrolling into a PhD programme exist. Application deadline: 28th February 2016.  http://www.oma-project.eu/
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι, εξαιτίας των ανακυψασών αυξημένων υποχρεώσεων λόγω εκτελούμενου και επικείμενων προς εκτέλεση προγραμμάτων, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ακτινοφυσικό – Φυσικό Ιατρικής, με αντικείμενο απασχόλησης μετρήσεις δόσης, ελέγχους ποιότητας και ακτινοπροστασίας σε εργαστήρια ακτινοβολιών (κυρίως ακτινολογικά και επεμβατικής ακτινολογίας). Απαιτούμενα προσόντα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού…
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 00:00
Medical Physicist/Clinical Scientist in Ultrasound, full time, permanent
Medical Physicist/Clinical Scientist in Ultrasound, full time,permanentThe Royal Marsden Hospital – Sutton-London-UKPlease find more information here.