Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 23:08

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών στην Υγεία: Καινοτομίες και Προοπτικές

Αγαπητά μέλη,

καλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικών Επιστημών στην Υγεία: Καινοτομίες και Προοπτικές να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 30/06/2023

Οι περιλήψεις (μέγιστο 2000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων) πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: pshi2023.medical-physics.eu.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων περιλαμβάνονται στη φόρμα υποβολής.

Τρόποι Παρουσίασης

· Προφορική ανακοίνωση (η διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι 6 λεπτά και θα ακολουθείται από 2 λεπτά συζήτηση)

· Ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster)

Τα αρχεία των e-poster θα παρουσιαστούν σε ψηφιακή μορφή (PowerPoint) και πρέπει να αποσταλούν, εφ’ όσον η εργασία γίνει δεκτή, με email στο medicalphysics.eu@gmail.com, έως τις 25/8/2023 και θέμα: ‘’ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ’’.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής,

Στάθης Ευσταθόπουλος

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

Πρόεδρος της ΕΛΕΝΕΠΥ

 

Πόλα Πλατώνη

Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής

Πρόεδρος της ΕΦΙΕ

 

Αναγνώσεις 177 φορές