Διεθνείς Οργανισμοί
Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2017 00:00
European Commission Initiative on Breast Cancer
Αγαπητοί συνάδελφοι Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την ομογενοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, με την ονομασία European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/ Η ενέργεια συντονίζεται…