Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 15:45

EFOMP council meeting Athens 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την αναφορά των δραστηριοτήτων της ΕΦΙΕ όπως παρουσιάστηκε στο EFOMP council meeting 2016.

Αναγνώσεις 1333 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 15:52