Δελτία Τύπου
Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018 21:00
Δελτίο Τύπου ΕΦΙΕ 18/07/2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΙΕ θα ήθελε να σας ενημερώσει με το επισυναπτόμενο δελτίο τύπου για τις ενέργειες και δραστηριότητες του για σημαντικά θέματα σχετικά με την ειδικότητά μας. Για το προσεχές διάστημα το ΔΣ της ΕΦΙΕ έχει προγραμματίσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και επιστημονικές ενώσεις για τις…