Εκδόσεις
Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 00:00
Εuropean Medical Physics News Summer 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι, Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να βρείτε το καλοκαιρινό τεύχος της EFOMP (Εuropean Medical Physics News Summer 2017) στο οποίο περιλαμβάνεται άρθρο για τον εορτασμό της ΠΗΙΦ2017 στην Αθήνα (σελ. 6) και η αναφορά των δραστηριοτήτων της ΕΦΙΕ για το έτος 2016-2017 (σελ 14-16). Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ