Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 11:14

Επαγγελματικά Προσόντα

 

Α. Για τους υποψήφιους Φυσικούς Ιατρικής - Ακτινοφυσικούς που έχουν ακολουθήσει το Ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέχρι την αλλαγή του προγράμματος που θα γίνει τον Ιούνιο του 2018 απαιτείται για να πάρουν την Άδεια Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού εντός ιοντιζουσών ακτινοβολιών να έχουν:

  1. Πτυχίο Φυσικής (4ετές)
  2. Μεταπτυχιακό Ιατρικής Φυσικής από Ελλάδα ή αναγνωρισμένα ΜΠΣ του εξωτερικού (2ετές ή 12μηνο full time)
  3. Κλινική άσκηση σε νοσοκομείο, 12 μηνη, εκ των οποίων 4 μήνες στην Φυσική της Ακτινοθεραπείας, 4 μήνες στην Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, 4 μήνες στην Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής.
  4. Επιτυχείς εξετάσεις στα αντικείμενα της Φυσικής της Ακτινοθεραπείας, της Ακτινοδιαγνωστικής, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοπροστασίας.

Σημειωτέον ότι η άδεια δίνεται από το Υπουργείο Υγείας και ο κάτοχος της Άδειας επιτρέπεται να ασχολείται με όλα τα αντικείμενα της Ιατρικής Φυσικής.
Συμπληρωματικά δίνεται και η Άδεια Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού εκτός ιοντιζουσων ακτινοβολιών χωρίς κλινική άσκηση και μόνο με εξετάσεις στα αντικείμενα της Φυσικής MRI, Laser και υπερήχων.

Β. Με το νέο Ελληνικό πρόγραμμα αλλάζει η διάρκεια της κλινικής άσκησης που θα γίνει 3ετής και θα περιλαμβάνει και τα πεδία των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Οπότε θα γίνει ενιαία  Άδεια Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού και θα του επιτρέπει να ασχολείται με όλα τα αντικείμενα της Ιατρικής Φυσικής.

Γ. Αν κάποιος υποψήφιος έρθει στη Ελλάδα έχοντας καλύψει κάποιο από τα στάδια 1 έως 3 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να παρουσιαστεί στις εξετάσεις εφόσον στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα σύμφωνα με το Ελληνικό πρόγραμμα. Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις για την κλινική άσκηση είναι περιορισμένες.

Δ. Για τους Φυσικούς Ιατρικής - Ακτινοφυσικούς που έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο εξωτερικό και έχουν πάρει Άδεια Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισής της από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο υποψήφιος υποβάλει πλήρες βιογραφικό μαζί με τις επίσημα μεταφρασμένες βεβαιώσεις και αποδεικτικά, που θα περιλαμβένουν κατ' ελάχιστον τα προαπαιτούμενα 1-4, που είναι άλλωστε και τα διεθνώς ελάχιστα απαιτούμενα! Η αίτηση επεξεργάζεται από εισηγητή-γραμματέα του ΣΑΕΠ και εξετάζεται στην επιτροπή όπου συμετέχει και θεσμικό μέλος εκπρόσωπος της ΕΦΙΕ.
Η αναγνώριση αφορά ακριβώς τα επαγγελματικά προσόντα που είχε στο κράτος που τον αδειοδότησε αρχικά, που σημαίνει ότι αν πχ. έχει Άδεια Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού της Ακτινοθεραπείας δεν θα μπορεί στην Ελλάδα να ασκεί το αντικείμενο της Φυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής.
Η διαδικασία αναγνώρισης από το ΣΑΕΠ έχει μια σημαντική διάρκεια. Η αναγνώριση είναι ευκολότερη αν ο αιτών έχει ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνώσεις 4046 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018 11:47