Πολιτική ιδιωτικότητας

Η ΕΦΙΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των μελών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Αναγνώσεις 1350 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Μαϊος 2018 21:09