Πρωτόκολλα


Κατηγορίες Άρθρων Πρωτοκόλλων

Άρθρα Πρωτοκόλλων

ΤίτλοςΑρχείο
Eγκύκλιος - Πρωτόκολλα Ελέγχου Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΕΕΑΕ 2006
Ongoing Quality Control in Digital Radiography AAPM 2015
Worldwide Implementation of Digital Imaging in Radiology IAEA 2015
European protocol for the quality control of the physical and technical aspects of mammography screening EUREF
Radiation Dosimetry in Digital Breast Tomosynthesis AAPM 2014
Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients IAEA 2013
Quality Assurance Programme for Computed Tomography - Diagnostic and Therapy Applications IAEA 2012
Quality Assurance Programme for Digital Mammography IAEA 2011
Quality Assurance Programme for Screen Film Mammography IAEA 2009
The Measurement, Reporting and Management of Radiation Dose in CT AAPM 2008
Acceptance Testing and Quality Control of Photostimulable Storage Phosphor Imaging Systems AAPM 2006
Quality Assurance for Computed-Tomography Simvlators and the Computed-Tomography Process AAPM 2003
Quality Control in Diagnostic Radiology AAPM 2002
Specification and Acceptance Testing of Computed Tomography Scanners AAPM 1993
Standarized Methods for Measuring Diagnostic X-ray Exposures AAPM 1990
Performance Evaluation and Quality Assurance in Digital Subtraction Angiography AAPM 1985
Performance Specifications and Acceptance Testing for X-ray Generators and Automatic Exposure Control Devices AAPM 1985
Basic Quality Control in Diagnostic Radiology AAPM 1977
Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου γ-camera _ Συστήματος γ-camera-HY ΕΦΙΕ 1998
PETCT Atlas on Quality Control and Image Artefacts IAEA 2014
The Selection, Use, Calibration and QA of Radionuclide Calibrators used in Nuclear Medicine AAPM 2012
Acceptance Testing for Nuclear Medicine Instrumentation EANM 2010
Routine Quality Control Recommendations for Nuclear Medicine Instrumentation EANM 2010
Quality Assurance ror SPECT Systems IAEA 2009
Quality Assurance for PET and PETCT Systems IAEA 2009
Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems IAEA 2003
Quantitation of SPECT Performance AAPM 1995
Rotating Scintillation Camera SPECT Acceptance Testing and Quality Control AAPM 1987
Computed-Aided Scintillation Camera Acceptance Testing AAPM 1982.pdf
Scintillation Camera Acceptance Testing and Performance Evaluation AAPM 1980
Πρωτόκολλο Ελέγχων Ακτινοπροστασίας, Ασφαλειας και Ποιότητας MRI EEAE 2013
Acceptance Testing and Quality Assurance Procedures for Magnetic Resonance Imaging Facilities AAPM 2010
Practical Aspects of Functional MRI AAPM 2002
Acceptance Testing of Magnetic Resonance Imaging Systems AAPM 1992
Quality Assurance Methods and Phantoms for Magnetic Resonance Imaging AAPM 1990
Real-time B-mode Ultrasound Quality Control Test Procedures AAPM 1998
Πρωτόκολλα Ελέγχων Ποιότητας, Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας ΕΕΑΕ 2010
Addendum to the AAPM's TG-51 Protocol for Clinical Reference Dosimetry of High-Enargy Photons and Electron Beams AAPM 2014
Quality Assurance for NonRadiographic Radiotherapy Localization and Positioning Systems AAPM 2012
The Use and QA of Biologically Related Models for Treatment Planning AAPM 2012
Quality Assurance for Robotic Radiosurgery AAPM 2011
Erratum - Quality Assurance for Robotic Radiosurgery AAPM 2011
Dosimetry Tools and Techniques for IMRT AAPM 2011
Stereotactic Body Radiation Therapy AAPM 2010
QA for Helical Tomotherapy AAPM 2010
Quality Assurance on Medical Accelerators AAPM 2009
Erratum - Recommendations for Clinical Electron Beam Dosimetry (Supplement) AAPM 2010
Recommendations for Clinical Electron Beam Dosimetry (Supplement) AAPM 2009
Accelerator Beam data Commissioning Equipment and Procedures AAPM 2008
The management of Imaging Dose during Image-Guided Radiotherapy AAPM 2007
Issues associated with Clinical Implementation of MonteCarlo-based Photon and Electron External Beam Treatment Planning AAPM 2007
The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology AAPM 2006
Implementation of the International Code of Practice on Dosimetry in Radiotherapy (TRS 398) IAEA 2005
Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy - An International Code of Practice (TRS 398) IAEA 2001
Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy - An International Code of Practice (TRS 398) IAEA 2000
TG-51 Protocol for Clinical Reference Dosimetry of High-Enargy Photons and Electron Beams AAPM 1999
Protocol for 40-300kV Xray Beam Dosimetry in Radiotherapy and Radiobiology AAPM 2001
Radiochromic Film Dosimetry AAPM 1998
Radiation Treatment Planning Dosimetry Verification AAPM 1995
Stereotactic Radiosurgery AAPM 1995
Radiotherapy Portal Imaging Quality AAPM 1987
Protocol for Heavy Charged-Particle Therapy Beam Dosimetry AAPM 1986
A Protocol for the determination of Absorbed Dose fron High-Energy Photon and Electron Beams AAPM 1983
Protocol for Neutron Beam Dosimetry AAPM 1980
Πρωτόκολλα Ελέγχων Ποιότητας, Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας ΕΕΑΕ 2010
Recommendations on Dosimetry, Imaging and Quality Assurance Procedures for Y90 Microsphere Brachytherapy in the Treatment of Hepatic Malignacies AAPM 2011
QA of US-guided External Beam Radiotherapy for Prostate Cancer AAPM 2011
A Practical Guide to Quality Control of Brachytherapy Equipment ESTRO 2004
Code of practice for Brachytherapy physics AAPM 1997
Quality Assurance Tests for Prostate Brachytherapy Ultrasounds Systems AAPM 2008
Photodynamic Therapy Dosimetry AAPM 2005
Medical Lasers - Quality Control, Safety Standards and Regulations AAPM 2001
Πρωτόκολλο Ποιοτικών Ελέγχων Υπερθερμίας ΕΦΙΕ 2015
Ραδιοϊσοτοπικές Θεραπείες ΕΦΙΕ 1997
The European Federation of Organisations for Medical Physics Policy Statement No. 6.1: Recommended Guidelines on National Registration Schemes for Medical Physicists
The European Federation of Organisations for Medical Physics Policy Statement No. 10.1: Recommended Guidelines on National Schemes for Continuing Professional Development of Medical Physicists
The European Federation of Organisations for Medical Physics Policy Statement No 7.1 The Roles, Responsibilities and Status of the Medical Physicist
The European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) Policy Statement 12.1: Recommendations on Medical Physics Education and Training in Europe 2014
EFOMP CBCT Protocol
EFOMP Mammo Protocol
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας γραμμικών επιταχυντών
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας συστημάτων διαγνωστικής ακτινολογίας και οδοντιατρικής ακτινολογίας
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας απεικονιστικών συστημάτων ακτινοθεραπείας
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας συστημάτων βραχυθεραπείας
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας συστημάτων επεμβατικής ακτινολογίας / καρδιολογίας
Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας μαστογραφικών συστημάτων
Guidelines for the Certification of Clinically Qualified Medical Physicists (IAEA)
Core curriculum for Medical Physics Experts (MPE) in Radiotherapy (2022)