Σάββατο, 04 Ιουνίου 2016 00:00

Kοστολόγηση υπηρεσιών

Αθήνα, 01/08/ 2012
Αρ. Πρωτ.: 12/041

 

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Πλήρης απασχόληση                           1800 ΕΥΡΩ μηνιαία αποζημίωση κατ’ ελάχιστον
 2. Μερική απασχόληση                            750 ΕΥΡΩ μηνιαία αποζημίωση κατ’ ελάχιστον
 3. Σύμβουλος                                         500 ΕΥΡΩ μηνιαία αποζημίωση κατ’ ελάχιστον

Ειδικά η υπευθυνότητα ακτινοπροστασίας σε ακτινολογικά εργαστήρια Χ2 ή Χ3 πρέπει να τιμολογείται ανάλογα με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και σύμφωνα με το τιμολόγιο της παραγράφου Β3 προσαυξημένο κατά 20 % για ετήσια κάλυψη και 4 επιθεωρήσεις του εξοπλισμού στην περίοδο αυτή.

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


Β1 Ιατρικές πράξεις

Υπολογισμός κλασσικής ακτινοθεραπείας                                     350 ΕΥΡΩ ανά σχεδιασμό
Υπολογισμός IMRT/SRT                                                              650 ΕΥΡΩ ανά σχεδιασμό
Υπολογισμός και εφαρμογή βραχυθεραπείας                                 500 ΕΥΡΩ ανά σχεδιασμό
Υπολογισμός και χορήγηση Ι 131                                                150 ΕΥΡΩ ανά θεραπεία

 

Β2 Μελέτες ακτινοπροστασίας

Υπολογιστικού τομογράφου                                                         1200 ΕΥΡΩ
Ακτινολογικού θαλάμου                                                              600 ΕΥΡΩ
Ακτινολογικού θαλάμου με πολλές λυχνίες                                    450 ΕΥΡΩ / λυχνία
Μαγνητικού Τομογράφου                                                             1500 ΕΥΡΩ
Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής

 • Κατηγορίας Α1                                                                 600 ΕΥΡΩ
 • Κατηγορίας Α2                                                                 1200 ΕΥΡΩ
 • Κατ. Α2, για περισσότερες από 1 κάμερες                            1000 ΕΥΡΩ / γ –camera
 • Κατηγορίας Α3                                                                 1800 ΕΥΡΩ / δωμάτιο θεραπείας
 • Σύστημα δεξαμενών Ι-131                                                 6000 ΕΥΡΩ / σύστημα
 • PET ή PET-CT camera                                                       3000 ΕΥΡΩ

Ακτινοθεραπευτικού θαλάμου

 • Γραμμικού επιταχυντή < 10 MV                                          6000 ΕΥΡΩ
 • Γραμμικού επιταχυντή > 10 MV                                        10000 ΕΥΡΩ
 • Μονάδας κοβαλτίου                                                          5000 ΕΥΡΩ
 • Βραχυθεραπείας                                                               5000 ΕΥΡΩ

 

Β3 Έλεγχοι ακτινοπροστασίας (προσωπικού και ασθενών) και ασφαλούς
λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού (περιλαμβάνεται και η σύνταξη της σχετικής
έκθεσης)

Ακτινολογικά εργαστήρια

 1. Αξονικού τομογράφου                                                   900 ΕΥΡΩ
 2. Τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού                                     900 ΕΥΡΩ
 3. Ακτινογραφικής διάταξης                                               600 ΕΥΡΩ
 4. Ακτινοσκοπικής διάταξης                                                600 ΕΥΡΩ
 5. Μαστογράφου                                                               600 ΕΥΡΩ
 6. Μηχανήματος μέτρησης οστικής μάζας                              600 ΕΥΡΩ
 7. Φορητού ακτινογραφικού-ακτινοσκοπικού (C-Arm)            900 ΕΥΡΩ
 8. Πανοραμικού οδοντιατρικού                                            600 ΕΥΡΩ
 9. Φορητού ακτινογραφικού                                                450 ΕΥΡΩ
 10. Εμφανιστηρίου                                                               450 ΕΥΡΩ
 11. Απλού οδοντιατρικού                                                      300 ΕΥΡΩ
 12. Αγγειογραφικού συστήματος                                          1200 ΕΥΡΩ
 13. Μαγνητικού Τομογράφου                                               1800 ΕΥΡΩ
 14. CR                                                                              1000 ΕΥΡΩ

Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής

 1. γ-κάμερας                                                                    900 ΕΥΡΩ / camera
 2. Εξοπλισμού Πυρηνικής Ιατρικής Α1                                 450 ΕΥΡΩ
 3. Λοιπού εξοπλισμού Πυρηνικής Ιατρικής Α2                       600 ΕΥΡΩ
 4. Λοιπού εξοπλισμού Πυρηνικής Ιατρικής Α3                       900 ΕΥΡΩ

Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια

 1. Έλεγχοι Αποδοχής και Ακτινοπροστασίας                          10000 ΕΥΡΩ Γραμμικού επιταχυντή > 8 MV
 2. Έλεγχοι Αποδοχής και Ακτινοπροστασίας                          5000 ΕΥΡΩ Γραμμικού επιταχυντή < 8 MV
 3. Έλεγχοι Αποδοχής και Ακτινοπροστασίας                          4000 ΕΥΡΩ Μονάδας κοβαλτίου
 4. Δοσιμετρία Γραμμικού επιταχυντή                                    3000 ΕΥΡΩ / ενέργεια
 5. Δοσιμετρία Μονάδας κοβαλτίου                                       3000 ΕΥΡΩ
 6. Εισαγωγή δοσιμετρικών δεδομένων Γραμμικού                 1500 ΕΥΡΩ / ενέργεια επιταχυντή στο TPS και έλεγχος
 7. Εισαγωγή δοσιμετρικών δεδομένων Γραμμικού                 3000 ΕΥΡΩ επιταχυντή < 8 MV στο TPS και έλεγχος
 8. Εισαγωγή δοσιμετρικών δεδομένων κοβαλτίου                 3000 ΕΥΡΩ στο TPS και έλεγχος
 9. Έλεγχοι Αποδοχής και Δοσιμετρία μονάδας βραχυθεραπείας 3000 ΕΥΡΩ

 

Γ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο τιμολογούνται με
ωριαία αποζημίωση, η οποία ορίζεται ίση προς 75 ΕΥΡΩ την ώρα.

Για το Δ.Σ. της ΕΦΙΕ

efie sfragida

H Πρόεδρος

Β. Τσαπάκη

tsapaki signature

Η Γενική Γραμματέας

 Κ. Θεοδώρου

theodorou signature

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

Αναγνώσεις 6486 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Κυριακή, 05 Ιουνίου 2016 19:28
Άρθρα στην ίδια κατηγορία Χρειάζομαι Ακτινοφυσικό »