Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος

 

H Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το 1969, με επιστημονικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ήταν από τις πρώτες ενώσεις Φυσικών Ιατρικής που ιδρύθηκαν παγκοσμίως. Σήμερα αριθμεί πάνω από 380 μέλη, τα οποία εργάζονται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική επιστημονική ένωση. Κύριος σκοπός της ένωσης είναι να προάγει την εφαρμογή της ιατρικής φυσικής και της ακτινοπροστασίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα εργαστήρια, τα πυρηνικά κέντρα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και οπουδήποτε αλλού γίνεται χρήση ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με κύρια εφαρμογή στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Στόχος της είναι επίσης η εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, η προστασία και προαγωγή των μελών της και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (European Federation of Organisations for Medical Physics) και του αντίστοιχου διεθνούς οργανισμού (International Organization for Medical Physics). Συνεργάζεται με άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες για την άμεση ανταλλαγή της σύγχρονης επιστημονικής πληροφορίας, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά.                                                                

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την κινητή τηλεφωνία από την Ε.Φ.Ι.Ε.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ

Βρείτε τον κατάλληλο ακτινοφυσικό.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Ενημερωθείτε για εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα στην φυσική ιατρική.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εκδόση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακτινοφυσικών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ενημερωθείτε για τα Συνέδρια της ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για τα ποίο πρόσφατα νέα της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις