Κώδικας Δεοντολογίας

ΣΚΟΠΟΣ


Ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας σκοπόν έχει να βοηθήσει και να διασφαλίσει στα μέλη της ΕΦΙΕ την σωστή συμπεριφορά στις σχέσεις τους με τους ασθενείς, τους εργοδότες τους συναδέλφους Φυσικούς Ιατρικής , με τους συνεργάτες τους και το κοινό.

 1. Οι Φυσικοί Ιατρικής πρέπει να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, την εμπειρία, τις ικανότητες και το ταλέντο τους για το γενικό καλό στον τομέα της Επιστήμης τους.
 2. Οι Φυσικοί Ιατρικής πρέπει με κάθε τρόπο να υπερασπίζονται πάντοτε και παντού τον κλάδο τους και να πρωτοστατούν στην περαιτέρω καθιέρωσή του και εξύψωση του κύρους του στους χώρους εργασίας αλλά και σε συναφείς Επιστημονικούς.
 3. Οι Φυσικοί Ιατρικής πρέπει να διακρίνονται στις επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές συναναστροφές τους για το ήθος, την επαγγελματική τους συνέπεια και επάρκεια, την φροντίδα των ασθενών στον τομέα που τους αναλογεί. Πρέπει η εν γένει συμπεριφορά τους να αποτελεί υπόδειγμα επιστημονικής σεμνότητας και ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 4. Οι Φυσικοί Ιατρικής πρέπει να αρνούνται εργασίες για τις οποίες δεν έχουν άριστες γνώσεις. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο τότε θα πρέπει να ζητούν την συνδρομή πεπειραμένων συναδέλφων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η συνεισφορά αυτή των πεπειραμένων συναδέλφων πρέπει να αναφέρεται στα διακινούμενα Δημόσια έγγραφα.
 5. Οι Φυσικοί Ιατρικής αναλαμβάνουν πάντα την ευθύνη για την εργασία που τους ανετέθη η της εργασίας που έγινε υπό την επίβλεψή τους. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που εργάζεται υπό την επίβλεψή τους είναι ικανό να φέρει σε πέρας την ανατεθείσα εργασία.
 6. Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων είναι και νόμιμος και επιθυμητός. Μόνο μέσα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μπορεί ο κλάδος να καταξιωθεί κοινωνικά, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και οι οικονομικές απολαβές των συναδέλφων. Οι τέσσερις βασικοί άξονες που πρέπει να διέπουν τον υγιή ανταγωνισμό είναι: Η συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Η τήρηση των πρωτοκόλλων και των εν γένει οδηγιών του Συλλόγου για τις μελέτες Ακτινοπροστασίας και τους Ελέγχους ασφαλούς Λειτουργίας.Η απόλυτη τήρηση της εκάστοτε Τιμολογιακής πολιτικής του Δ.Σ. Ο απόλυτος σεβασμός της προσωπικότητας του κύρους και της αξιοπρέπειας των ανταγωνιστών. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω κανόνων η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από παραπομπή του θέματος από το Δ.Σ. επεμβαίνει και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κατά την κρίση της κυρώσεις.
 7. Όταν ζητείται η γνώμη των Φυσικών Ιατρικής ως «δεύτερη γνώμη» σε ήδη διατυπωθείσα άποψη από άλλον συνάδελφο, αυτή οφείλει να διατυπωθεί με την μέγιστη διακριτικότητα και σεβασμό προς τον συνάδελφο, την επιστημονική του κατάρτιση και την υπόληψή του.
 8. Οι Φυσικοί Ιατρικής σέβονται και τηρούν απόλυτα το Ιατρικό απόρρητο.
 9. Οι Φυσικοί Ιατρικής χρησιμοποιούν τα Μέσα Έντυπης και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για να εκφράσουν τις απόψεις τους για γενικά η ειδικά θέματα της Επιστήμης τους μετά από ενημέρωση αλλά όχι κατ' ανάγκη και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. αν και η σύμπτωση απόψεων πρέπει να επιδιώκεται.
 10. Οι Φυσικοί Ιατρικής ακολουθούν τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και εν γένει φροντίζουν για την συνεχή ενημέρωσή τους στον Τομέα της Επιστήμης τους.

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 • Προσωπική ΣΥΣΤΑΣΗ.
 • Δημόσια ΣΥΣΤΑΣΗ.
 • ΕΠΙΠΛΗΞΗ για επαγγελματική ανεπάρκεια.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από την Ένωση.
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ από την Ένωση
Αναγνώσεις 4397 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015 14:21