Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 11:17

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι Φυσικοί Ιατρικής-Ακτινοφυσικοί μπορεί να απασχοληθούν

  1. Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, στα τμήματα Ιατρικής Φυσικής και παρέχουν υπηρεσίες στα ιατρικά τμήματα ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών; Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση
  2. Σε πανεπιστήμια ως καθηγητές αφενός και αφετέρου ως κλινικοί επιστήμονες στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία; Πανεπιστημιακά τμήματα Ιατρικής Φυσικής όπου παρέχουν υπηρεσίες στα αντίστοιχα ιατρικά τμήματα ακτινοβολιών
  3. Σε ιδιωτικές εταιρείες που εμπορεύονται μηχανήματα ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όργανα δοσιμετρίας, λογισμικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα όπου υποστηρίζουν τις πωλήσεις και λειτουργούν και ως εκπαιδευτές των χρηστών (application specialists)
  4. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και αναλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα σε επιχειρήσεις παροχών Υγείας είτε του ιδιωτικού, είτε του δημοσίου τομέα.
  5. Σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
  6. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Αναγνώσεις 561 φορές