Μεταπτυχιακές σπουδές

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Οργάνωση: Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος»
Ιστοσελίδα
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νανοϊατρική"
Ιστοσελίδα
Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
Ιστοσελίδα
Αναγνώσεις 232 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 09:32
Άρθρα στην ίδια κατηγορία « Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος