Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 00:00

16-002 Επιστολή Προκήρυξης Εκλογών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ που έγινε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στο Δώμα του Ευαγγελισμού, μεταξύ άλλων θεμάτων, έγινε και η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΦΙΕ.

Για τη διενέργεια των εκλογών αυτών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΦΙΕ την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, και εάν δεν υπάρχει απαρτία, όπως συνήθως συμβαίνει, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή.

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1470 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 19:45