Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Απόσπασμα Πρακτικού της με Αριθμό 73 και από 12-2-2016 Συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,


επισυνάπτουμε το «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 73 ΚΑΙ ΑΠΟ 12-2-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», αναφορικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τις νόμιμες διαδικασίες λήψης από τα δημόσια νοσοκομεία και τους υπόλοιπους φορείς του Ε.Σ.Υ. των υπηρεσιών φυσικού νοσοκομείου-ακτινοφυσικού ιατρικής».

Αναγνώσεις 1457 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 02:06