Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 00:00

Απάντηση της ΕΦΙΕ στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΥ για τις προσλήψεις

Απάντηση της ΕΦΙΕ στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΥ για τις προσλήψεις :
«Μας εμπαίζουν!!»

Με μεγάλη έκπληξη, η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) είδε τη δημοσιευμένη απάντηση του Υπ. Υγείας στην καταγγελία του ΙΣΑ, σχετικά με την κατάσταση της Ακτινοθεραπείας στην χώρα. Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας, αποτελεί «λύση» η πρόσληψη έξι (6) μόνο Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών, σε κάποια Νοσοκομεία μόνο της Αττικής εκ των οποίων το 50% δεν διαθέτει Τμήμα Ακτινοθεραπείας! Η θέση αυτή του Υπ. Υγείας αποτελεί εμπαιγμό τόσο στους εργαζόμενους στα Δημόσια Νοσοκομεία όσο και στους καρκινοπαθείς της χώρας.
Η ΕΦΙΕ, με συνεχείς παρεμβάσεις της στο Υπ. Υγείας και στις επτά Υ.Π.Ε., έχει επανειλημμένως επισημάνει, τόσο το θέμα της ανεπάρκειας και υποβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων, όσο και το θέμα της σοβαρής υποστελέχωσης σε Φυσικούς Ιατρικής-Ακτινοφυσικούς, η οποία υποβαθμίζει και υπονομεύει την ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού στην διάγνωση και θεραπεία. Ειδικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν τα τμήματα Ακτινοθεραπείας, οι γραμμικούς επιταχυντές είναι μέσου όρου ηλικίας που υπερβαίνει τα 15 έτη!
Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΕΦΙΕ, οι άμεσες ανάγκες στα Νοσοκομεία της χώρας σε Φυσικούς Ιατρικής-Ακτινοφυσικούς, ανέρχονται σε πενήντα (50), αριθμός που οριακά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καλύπτει τις απολύτως επείγουσες ανάγκες. Από αυτές, περίπου οι 20 προορίζονται για την στελέχωση των επτά (7) Νοσοκομείων της χώρας που έχουν επιλεγεί να λάβουν την επικείμενη δωρεά γραμμικών επιταχυντών του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση τής δωρεάς, είναι η στελέχωση με τον απαραίτητο αριθμό Ακτινοφυσικών. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου υπονομεύει άμεσα την εν λόγω δωρεά, η οποία αποτελεί και την μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της Ακτινοθεραπείας και μείωσης της μεγάλης λίστας αναμονών.
Η ΕΦΙΕ αναμένει την άμεση και ουσιαστική συνεργασία με το Υπ. Υγείας ώστε να προχωρήσουμε προς την επίλυση του θέματος προς το συμφέρον των ασθενών που σήμερα ταλαιπωρούνται.

Αναγνώσεις 1675 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 15:27