Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 00:00

Τριετής ειδίκευση/απασχόλησης ακτινοφυσικών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» στο οποίο

στο άρθρο 32 ορίζεται τριετή έμμισθη ειδίκευση για τη απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ακτινοφυσικού και

στο άρθρο 44 εγκρίνεται η δυνατότητα απασχόλησης ακτινοφυσικών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

https://goo.gl/sUoxSt

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 2143 φορές