Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 12:28

Οριστικά Αποτελέσματα 7Κ/2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επισυνάπτεται ο πίνακας διοριστέων.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1215 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 12:31