Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 09:52

Έκθεση για την Αξιολόγηση Δοσιμετρίας στην Ακτινοθεραπεία (Dosimetry Audits)

Eνημέρωση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Αγαπητοί συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕΑΕ έχει εκδώσει έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση της δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία (Dosimetry Audit in Radiotherapy). Οι αξιολογήσεις δοσιμετρίας πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα της Ελλάδας κατά τα τελευταία 15 χρόνια, στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων και ελέγχων της ΕΕΑΕ.

Σκοπός της έκθεσης είναι:

  • να παρουσιάσει τα πρόσφατα δεδομένα αναφορικά με τις υποδομές ακτινοθεραπείας στη χώρα, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό,
  • να δώσει βασικά στοιχεία μεθοδολογίας για την αξιολόγηση δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία,
  • να παρουσιάσει και να σχολιάσει τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο,
  • να σκιαγραφήσει την ποιότητα της δοσιμετρίας, όπως καταγράφεται και αξιολογείται, διαχρονικά,
  • να αναδείξει τα πιο σημαντικά διδάγματα που προέκυψαν,
  • να αποδείξει τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία της αξιολόγησης δοσιμετρίας στη βελτίωση των συναφών διαδικασιών στα κέντρα και
  • να κοινοποιήσει στους ενδιαφερόμενους τη σχετική δράση και την εμπειρία της ΕΕΑΕ.

Mε χαρά σας κοινοποιούμε τη συνολική/συνοπτική αυτή έκθεση, ευελπιστώντας ότι το περιεχόμενό της είναι ενδιαφέρον για τις επιστημονικές σας ενώσεις/εταιρείες/ομοσπονδίες και τα μέλη σας.

Η έκθεση έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ στην παρακάτω διεύθυνση και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

https://eeae.gr/files/anakoinoseis/reports/Dosimetry_Audit_Report.pdf

Δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο διασφάλισης ποιότητας, η ΕΕΑΕ συνεχίζει τη δράση αυτή και ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε επικαιροποιημένη έκθεση στο μέλλον.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κώστας Ι. Χουρδάκης

Αναγνώσεις 985 φορές