Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 10:35

Διαδικασίες καταχώρησης και αδειοδότησης πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΔΣ της ΕΦΙΕ απέστειλε στις 30/4/2020 τη συνημμένη επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ θίγοντας δύο ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τα μέλη της Ένωσης το παρόν διάστημα και άπτονται των διαδικασιών καταχώρησης και αδειοδότησης πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας. Μετά από σχετική προπαρασκευαστική επεξεργασία εκ μέρους της ΕΕΑΕ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του ΔΣ και της ΕΕΑΕ στις 3/6/2020.

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, η ΕΕΑΕ συμφωνεί ότι οι ιδιαίτερες υφιστάμενες συνθήκες δημιουργούν προβλήματα στις διαδικασίες για καταχώρηση και αδειοδότηση πρακτικών και δεσμεύθηκε να αντιμετωπίζει με τη δέουσα κατανόηση αιτήματα παράτασης για την συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

Σχετικά με το θέμα της δημοσιοποίησης επεξηγηματικών κειμένων για τις διαδικασίες καταχώρησης και αδειοδότησης πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, η ΕΕΑΕ ανάρτησε στο διαδικτυακό της τόπο επεξηγηματικά κείμενα για:

  • τη μελέτη ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • τις αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις και εκθέσεις του κοινού,
  • τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων,
  • την ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,
  • τον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους δύναται να προκύψουν δυνητικές εκθέσεις ή εκθέσεις λόγω ατυχήματος.

Τα κείμενα μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eeae.gr/ασφάλεια-ακτινοβολιών/ρυθμιστικός-έλεγχος/ιοντίζουσα-ακτινοβολία/αδειοδότηση, ειδικότερα " Αδειοδότηση πρακτικών που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας, επιταχυντών, ραδιενεργών πηγών (σημεία 1-6 και 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι)"

Ευχαριστούμε την ΕΕΑΕ για τη θετική της στάση και την άμεση ανταπόκρισή της στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Αναγνώσεις 962 φορές