Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 10:40

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΙΕ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

με σκοπό τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΦΙΕ, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΦΙΕ το Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2020 και σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

Πριν τις εκλογές θα γίνει η εκλογο-απολογιστική συνέλευση της Ένωσής μας. Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 13:00 στο Αμφιθέατρο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γουδή (είσοδος Μικράς Ασίας 75).

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, ένα μέλος της ΕΦΙΕ ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, που οφείλει να φθάσει εγκαίρως στον Πρόεδρο του ΔΣ.

ΕΦΙΕ

(Υπ’ όψιν κ. Γεράσιμου Μεσσάρη)

Καρνεάδου 44-46

10676 Αθήνα

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ψηφοφορίας με εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο). Στην περίπτωση αυτή, κάθε μέλος δεν μπορεί να φέρει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής θα είναι επικυρωμένο από δημόσια αρχή ή συμβολαιογραφική πράξη.

Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα για να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία

  1. Επιστολή με αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών
  2. Ψηφοδέλτιο
  3. Εξουσιοδότηση

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τότε διαμορφωθείσες συνθήκες καταστήσουν μη εφικτή τη συγκεκριμένη διαδικασία αρχαιρεσιών θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 123 φορές