Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021 14:01

Ειδικότητα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής / Δημοσίευση του ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16Α/1-2-21)

Ανακοινώνεται ότι το ΔΣ της ΕΦΙΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Υγείας, πριν και μετά τη δημοσίευση του ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16Α/1-2-21), για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία, οι θέσεις, οι αποδοχές, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την τοποθέτηση των έμμισθων ειδικευομένων στα νοσοκομεία, τη λήψη της ειδικότητας Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Ιατρικής -Ακτινοφυσικού.

Επίσης, το ΔΣ έχει λάβει τη δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου ότι οι υποψήφιοι για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών μετά από μονοετή πρακτική άσκηση θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της μονοετούς πρακτικής άσκησης και τις διατάξεις του ν. 4058/2012 (Α΄63), ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία.

Αναγνώσεις 493 φορές