Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022 22:12

Πιστοποίηση του Εθνικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και αναγνώρισης των Εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής από την EFOMP

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων της Εuropean Federation of Organisations for Medical Physics - EFOMP αξιολόγησε θετικά και, εν συνεχεία, η Διοικούσα Επιτροπή της ΕFOMP ενέκρινε το αίτημα που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΙΕ για πιστοποίηση του Εθνικού μας συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης, εγγραφής και αναγνώρισης των Εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ).

Η πιστοποίηση αυτή, που έχει πενταετή ισχύ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία βελτίωσης και εναρμόνισης του πλαισίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και αναγνώρισης των Εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής (National Registration Scheme for MPEs) σε όλη την Ευρώπη καθώς και στην κινητικότητα και εγκατάσταση των ΕΙΦ στις διάφορες ευρωπαικές χώρες. Την σχετική πιστοποίηση έχουν λάβει έξι ακόμη χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Πολωνία).

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής και τα κριτήρια της πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

EFOMP Professional Matters Committee: https://www.efomp.org/index.php?r=structure/view&id=9

Αναγνώσεις 161 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 16:07