Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2022 10:47

ESTRO School on Advanced Physics for Brachytherapy ESTRO School on Advanced Physics for Brachytherapy Αθήνα 9-12-2022 (φυσική παρουσία)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το ESTRO School on Advanced Physics for Brachytherapy θα διεξαχθεί στην Αθήνα 9-12 Οκτωβρίου 2022 με φυσική παρουσία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο και μέσω του συνδέσμου https://www.estro.org/courses .

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της ESTRO από την Ελλάδα δικαιούνται προνομιακής εγγραφής με μειωμένα δίδακτρα 350 Ευρώ.

Η προνομιακή εγγραφή των 350 Ευρώ χορηγείται αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου κράτησης εφόσον πληρούνται οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Μόνο μέλη της ESTRO για το 2022 είναι επιλέξιμα (βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας για το 2022 είναι τακτοποιημένη πριν χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο εγγραφής)
  2. Η προνομιακή εγγραφή προσφέρεται για ένα μόνο course ανά άτομο ανά έτος
  3. Συμμετέχοντες η εγγραφή των οποίων επιχορηγείται από τρίτο φορέα δεν δικαιούνται μειωμένα δίδακτρα (η διεύθυνση τιμολόγησης πρέπει να είναι αυτή του συμμετέχοντος)

Σημειώνεται επίσης ότι:

  • Ο αριθμός θέσεων μειωμένης εγγραφής είναι περιορισμένος
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με μειωμένη εγγραφή είναι ίδια με την προθεσμία πρόωρης εγγραφής (11 Αυγούστου)

 Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 21 φορές