Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 08:53

Πρόγραμμα Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι

Επισυνάπτoυμε αρχείο σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Δεκεμβρίου 2022.

ΔΣ ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 81 φορές