Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 00:00

Προσλήψεις Φυσικών-Ακτινοφυσικών Ιατρικής για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Στις προσλήψεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και θέσεις ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ .

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στα επισυναπτόμενα αρχεία καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Με εκτίμηση
Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

 

Αναγνώσεις 1418 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 09:51