Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 10:09

Στέλεχος Προώθησης Προιόντων Ακτινοθεραπείας

Η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία Ιατρικοτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας,

ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη

Στελέχους Προώθησης Προϊόντων Ακτινοθεραπείας

με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα/χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική θα εκτιμηθεί

 • Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών Ακτινοθεραπείας/Ακτινολογίας θα εκτιμηθεί

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτή-προφορική χρήση)

 • Γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί

 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Άριστες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες

 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και επισκέψεις στα Δημόσια, Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές με στόχο την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων ευθύνης του

 • Προετοιμασία προσφορών προμήθειας εξοπλισμού προς τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

 • Παρουσιάσεις προϊόντων

 • Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση σε προϊόντα

Κωδικός αγγελίας Π01/20

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@papapostolou.gr, αναφέροντας τον τίτλο θέσης και τον κωδικό αγγελίας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αναγνώσεις 807 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 10:16