Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 00:00

EUTEMPE-RX Module 11 - Dose Management of Pregnant and Pediatric Patients in Diagnostic and Interventional Radiology

Dose Management of Pregnant Patients, Pregnant Staff and Pediatric Patients in Diagnostic and Interventional Radiology

An Advanced Course for Medical Physicists

Dear Colleague,

The EUTEMPE-RX (www.eutempe-net.eu) consortium organizes 12 high-quality modules that have already been successfully delivered once. The consortium partners have agreed to repeat their course modules. The University of Crete, Greece, leads a module (Module 11) for a 2nd time on ‘dose management of pregnant patients, pregnant staff and pediatric patients in diagnostic and interventional radiology’.

Teaching method: Blended (online phase and face-to-face phase)
Online start: April 1st, 2018
Face-to-face period: May 21st-25th, 2018

Register now at www.eutempe-net.eu to secure your place (first-come, first served basis).

For more information about Module 11, please download leaflet 1 and leaflet 2. I look forward to meeting you in the island of Crete, Greece.

Best wishes,

John Damilakis
Professor and Chairman
EUTEMPE-RX Module 11 leader

Αναγνώσεις 1378 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 13:51
Άρθρα στην ίδια κατηγορία « Invitation to BIOMEP 2017 ESMPE MRI Prague 6-8 July 2017 »