Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 00:00

ESTRO Physics Workshop - 17-18 November, 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για το “1st ESTRO Physics Workshop: Science in development”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Glasgaw, UK, στις 17-18 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ESTRO.

http://estro.org/congresses-meetings/items/1st-estro-physics-workshop

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1188 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 13:17