Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 10:16

Διημερίδα Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας με τη χρήση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

H Διημερίδα Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας με τη χρήση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα, από 28 έως 29 Απριλίου 2018.
Η διημερίδα αυτή είναι η πρώτη κοινή επιστημονική συνάντηση Γαστρεντερολόγων και Ακτινοφυσικών, με κύριο σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά στα σύγχρονα θέματα ακτινοπροστασίας, στην επεμβατική ενδοσκόπηση. Επικεντρώνεται ιδιαιτέρως στις ERCP, (ενδοσκοπικές παλίνδρομες χολαγγειογραφίες) και στη βέλτιστη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, η οποία αποτελεί πλέον καταγεγραμμένο και αποδεκτό δείκτη ποιότητας από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι Γαστρεντερολόγοι, που κάνουν χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον υπάρχοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. Η αναμενόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας λόγω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 59/2013/Ευρατόμ θα καθορίσει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Αναγνώσεις 1062 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 10:23