Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Παρουσίαση για όλα τα θέματα του κλάδου και ενημέρωση για το συνέδριο ECMP 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στη ΓΣ της 16ης Ιανουαρίου, έγινε ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου, καθώς επίσης, ενημέρωση για το συνέδριο ECMP 2016.
Επισυνάπτουμε την παρουσίαση που έγινε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Αναγνώσεις 1734 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016 19:53