Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 00:00

HAMP Side Event Presentations

Please find attached  the presentations from the HAMP side event "Academic & Professional mobility of young medical physicists" on the 3d September 2016 (1st European Congress of Medical Physics).
 
Αναγνώσεις 1832 φορές