Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 15:06

To CAMPBE συναντά την ΕΦΙΕ στη Διεθνή Ημέρα Ιατρικής Φυσικής 2018 «Προς όφελος του ασθενή»: Κίνδυνοι & Ατυχήματα από τη χρήση Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στη Διάγνωση και Θεραπεία"

Παρουσιάσεις συνεδρίας με τίτλο "To CAMPBE συναντά την ΕΦΙΕ στη Διεθνή Ημέρα Ιατρικής Φυσικής 2018 «Προς όφελος του ασθενή»: Κίνδυνοι & Ατυχήματα από τη χρήση Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στη Διάγνωση και Θεραπεία", η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του «2ου Διεπιστημονικού Ογκολογικού Συνεδρίου: Διάγνωση και Θεραπεία» που διοργανώθηκε (8 και 9 Νοεμβρίου 2018, Πάφος) από τον Σύνδεσμο Ιατρoφυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής Κύπρου (CAMPBE) και τέθηκε υπό την αιγίδα της ΕΦΙΕ.

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ ευχαριστεί τα μέλη της Ένωσης τα οποία συμμετείχαν με δικά τους έξοδα στη συγκεκριμένη συνεδρία αλλά και στις υπόλοιπες ενότητες του συνεδρίου.

Αναγνώσεις 1481 φορές