Σάββατο, 21 Μαϊος 2016 00:00

Πρόσκληση σε "Συζήτηση με τις Εταιρείες του χώρου μας"

efiestepsΑγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από πρόταση του καθ. Κ. Κάππα, ο οποίος πρότεινε σε εταιρείες του χώρου μας, που έχουν προσλάβει η έχουν τμήματα με ακτινοφυσικούς (Phlips Siemens, etc), να μας μιλήσουν για τις δυνατότητες που έχουν οι ακτινοφυσικοί να προληφθούν σε μια τέτοια εταιρεία, η ΕΦΙΕ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας που έχει με τους νέους συναδέλφους και ειδικά τα Junior μέλη μας, διοργανώνει:

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 2016,Στο ΔΩΜΑ του νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μετά τις εκλογές μας, 14:00 – 16:00,

Συζήτηση με τις Εταιρείες του χώρου μας

"Στρογγυλή Τράπεζα" - Συζήτηση με τα στελέχη των εταιρειών του χώρου μας (Ιοντίζουσες και Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες) σε θέματα σταδιοδρομίας, ενημέρωσης δραστηριοτήτων, ανεύρεσης εργασίας...
Συμμετέχοντες έως σήμερα στη στρογγυλή τράπεζα:

Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, General Manager GE Healthcare Southeastern Europe,

Παναγιώτης Μπαράς, Chairman & Managing Director, Philips Hellas S.A.,

Γεώργιος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας,

Αντώνιος Γεωργίου, Διευθυντής της εταιρείας "ACTA"

Ερωτήσεις επί τάπητος:

  • Ποιες είναι οι δραστηριότητες στην εταιρεία σας οι οποίες θα απαιτούσαν την ενασχόληση Φυσικού Ιατρικής;
  • Ποια είναι τα προσόντα ενός υποψηφίου για να είναι ενδιαφέρον για την εταιρεία σας;
  • Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο συνάδελφο για να αυξήσει τα προσόντα του, προσαρμόζοντας τα στις απαιτήσεις σας; Αγγλικά; Άλλη γλώσσα; Διδακτορική Διατριβή; MBA; Ποιες προσωπικές δεξιότητες;
  • Τι θα συμβουλεύατε κάποιον για σταδιοδρομία στο εξωτερικό; Στην μητρική σας εταιρεία;

Οργάνωση: ΕΦΙΕ

Συντονισμός: κ. Κ. Κάππας

Η πρόσκληση απευθύνεται ειδικά Προς:

Junior members ΕΦΙΕ
Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής Φυσικής
Υποψήφιους Ακτινοφυσικούς

Disclaimer: This message may contain privileged - confidential information and is intended exclusively for the addressees. If you are not the intended recipient, you may neither process the message, nor distribute or forward it. The Internet is a non-secure environment and the DIAGNOSTIC and THERAPEUTIC CENTER OF ATHENS HYGEIA SA bears no responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or its attachments. This message is neither an analysis of financial products and/or information, nor does it constitute a recommendation for investment actions. This message may not be construed as medical advice. The content of this message is not binding for the company and for any subsidiaries or affiliates of the HYGEIA GROUP, unless corporate representation procedures have been duly followed.
Γνωστοποίηση/Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές–απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους παραλήπτες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, δεν πρέπει να το επεξεργασθείτε ή/και προωθήσετε καθ οιονδήποτε τρόπο. H επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Internet) δεν είναι ασφαλής, και η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του. Το παρόν μήνυμα δεν αποτελεί ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή/και πληροφοριών και δεν αποτελεί σύσταση ή/και προτροπή προς οιαδήποτε επενδυτική πράξη. Το παρόν μήνυμα δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν δεσμεύει την Εταιρεία και τις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πλην των περιπτώσεων τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών εταιρικής εκπροσώπησης

Αναγνώσεις 1558 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαϊος 2016 16:51