Πέμπτη, 26 Μαϊος 2016 00:00

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το Διαπανεστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α). Τη διοίκηση του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται στην Αθήνα (Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.«Δημόκριτος»), ενώ η διπλωματική εργασία (τρίτο εξάμηνο) πραγματοποιείται στις έδρες των Ιατρικών Σχολών / Τμημάτων Ιατρικής των συνεργαζομένων ΑΕΙ.

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αντιστοίχων Τμη­μάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://medphys.med.uoa.gr

Αναγνώσεις 1659 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Μαϊος 2016 23:47