Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 00:03

Ιαματική Θεραπεία

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας προωθούμε το ΦΕΚ με το όποιο καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας.
Όπως αναφέρεται στη σελ.778 7 του ΦΕΚ για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ τ ης ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1107 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 00:06