Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 11:19

Νέα καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο 2ο Ευρωπαικό συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Νέα καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο 2ο Ευρωπαικό συνέδριο Ιατρικής Φυσικής με την μειωμένη τιμή (100 ευρώ) για άτομα κάτω των 35 ετών που σπουδάζουν ή εργάζονται στην Ελλάδα: 13 August 2018 (CET 11:59 pm)
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=57

Αναγνώσεις 1169 φορές