Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 16:50

Νέα Οδηγία για την Προστασία από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) εξέδωσε την 11η Ιουλίου 2018 Σχέδιο Οδηγίας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε χρονικά μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία συχνότητος από 100 kHz έως 300GHz. Το σχέδιο τίθεται, από την ημερομηνία αυτή, σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1.html

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 992 φορές