Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 11:02

Μεταθέσεις υπαλλήλων ΕΣΥ (άρ. 8 Ν. 4558/18 (ΦΕΚ Α΄ 140)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2.α) του άρ. 8 Ν. 4558/18 (ΦΕΚ Α΄ 140), "Ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, φαρμακοποιοί Ε.Σ.Υ. και λοιποί επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση για χρονικό διάστημα εννέα (9), τουλάχιστον, μηνών στον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό τους, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου στο φορέα όπου υπηρετούν. Εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου, η μετάθεση αυτών μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Υπουργού Υγείας, με μεταφορά της θέσης τους από το φορέα προέλευσής τους στο φορέα, στον οποίο υπηρετούν, και ταυτόχρονη μεταφορά κενής θέσης, οποιασδήποτε ειδικότητας ή οποιουδήποτε κλάδου, από το φορέα υποδοχής τους στο φορέα προέλευσής τους."

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 6250 φορές