Δευτέρα, 27 Μαϊος 2019 11:16

Τελική Σύσταση της Νέας Ομάδας Εργασίας της EFOMP ' Working Group on Artificial Intelligence'

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP ' Working Group on Artificial Intelligence ' η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Απρίλιος 2021.

Μέλοι της ομάδας εργασίας είναι οι συνάδελφοί μας κ. Γ. Καγκάδης και κ. Κ. Κουτσογιάννης

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 866 φορές